Mesane kanserinde genetiklik etken midir?

mesane-kanseri-tedavisi-ankara (4)

Mesane kanserinde genetiklik etken midir? Tüm kanser türlerinde ve hatta tüm hastalıklarda olduğu gibi, mesane kanserinde de genetik önemli bir etkendir. Ailesinde mesane kanseri bulunan kişilerde, mesane kanseri görülme yüzdesi, diğer kişilere göre çok daha fazladır ancak; ailesinde herhangi bir hastalık bulunan kişilerin mutlaka o hastalığa yakalanacaklarına dair bir bulgu yoktur. Sadece risk faktörleri daha fazla olduğu için, düzenli kontroller yaptırmaları ve bu ihtimali göz önünde bulundurmalarında fayda vardır.

Mesane kanserinde genetiklik etken midir? Mesane kanserine yakalanma nedenlerinin başında elbetteki aile öyküsü önemli bir etkendir. Fakat, yine de risk altındaki kişilerin mutlaka kansere yakalanacaklarına dair bir bulgu bulunmaz. Genetik dışında da mesane kanserine yakalanma ihtimalini arttıran farklı etkenlerden bulunur. Bunların başında, her kanser türünde olduğu gibi yine sigara kullanımı gelmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda sigaranın akciğer kanserine yakalanmada direkt etken olduğu saptanmıştır. Diğer kanser türlerinde ise tetikleyici bir faktör olarak yer alır. Mesane kanserinde ise, akciğer kanserindeki gibi direkt bağlantı bulunmuştur. Uzun yıllar, yoğun sigara kullanımı, akciğer kanserinin yanı sıra, mesane kanserine de neden olmaktadır. Boya sanayinde kullanılan kimyasallara uzun süre maruz kalmanın ve uzun yıllar tatlandırıcı kullanmanın da, mesane kanserine yol açtığına dair çeşitli araştırmalar mevcuttur. Fakat, mesane kanserine yol açar gibi kati bulgular henüz söz konusu değildir. Bu kişilerin de ihtimaller dahilinde düzenli olarak muayene olmalarında fayda vardır.

Mesane kanserinin evresi, tedavi aşamasında önemli rol oynar, ilk evrelerde fsrk edilen bir kanser vakasında çoğunlukla yüzde yüz tedavi başarısı elde edilebilir. Mesane kanseri de erken evrelerde kolaylıkla tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Bu yüzden belirtiler mutlaka zaman kaybedilmeden incelenmelidir. Mesane kanseri belirlerinim başında idrardan kan gelmesi yer alır ancak; idrarda kan görülmesi enfeksiyon başta olmak üzere pek çok sebepten kaynaklanabildiği için tedirgin olunmadan bir ürolog tarafından incelenmelidir. Mesane kanserlerinde erken evrelerde, tümör henüz yüzeysel bölgede ise, robotik cerrahi gibi kapalı tekniklerle, tümör rahatlıkla temizlenebilir. Bu tür kanserin en büyük handikapı ise, çok sık nüks etmesidir. Mesane kanseri hastalarının tedavileri tamamlansa bile çok sık periyotlarla kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Mesane kanseri Ankara Koru Hastanesi’nde robotik cerrahi sistemi ile tedavi edilebilmektedir. Robotik cerrahi sisteminin açık sisteme göre oldukça fazla avantajı vardır. Bu sistemde, çok küçük kesilerden yerleştirilen cerrahi kollar ve kamera sayesinde, diğer organlara zarar verilmeden ve bölgenin görüntüsü yüz kat büyütülerek işlem kusursuz gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede daha az kanama, daha az enfeksiyon riski ve daha az ağrı yaşanma ihtimali olduğu için, hastaların iyileşme ve hastaneden taburcu olma ihtimalleri daha kısadır. Türkiye’nin en ünlü ürologlarından olan Prof. Dr. Hasan Biri de Koru Hastanesi’nde hizmetlerini sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir