Mesane kanseri tedavisi

Mandatory Credit: Photo by R. Zorin / Rex Features ( 714514L )

Model Released - Woman consoling husband

Various

Mesane kanseri nedir, mesane kanseri tedavisi mümkün müdür? Kanser, bir bölgede bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalarak burada vücuda ait olmayan bir kitlenin (tümörün) meydana gelmesi ile oluşan ve hayati tehlike arz eden bir hastalıktır. Mesane bölgesi de gerçekleşen bu kontrolsüz çoğalma ile oluşan hastalığa da mesane kanseri denilir. İyi huylu tümörler bu bölgede ender olarak görülür. Mesane bölgesinde bulunan tümörler genel olarak kötü huyludurlar.

Mesane kanseri tedavisi her hastada değişim göstermektedir. Tedavi evreleri genel olarak belli periyotlarda gerçekleşiyor olmasına rağmen, her hasta için uygulanan prosedür hastalığın evresine ve hastanın genel durumuna göre değişim göstermektedir. Tümörün bulunduğu derinlik ve yayılıp yayılmadığı da tedavi sürecini etkilemektedir. Mesane tümörü olan hastalara transuretral tümör rezeksiyonu (TUR) yapılmaktadır. Müdahale sırasında, iç bölge tamamen temizlenilmeye çalışılır. Bölgeden alınan doku örnekleri de patolojiye gönderilerek, tümörün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu araştırılır. Mesane kanseri hızla yayılan ve sık nüks edebilen bir kanser türüdür. Bu sebeple hastalar sık ve düzenli periyotlarla kontrol edilmelidir. Tüm kanser türlerinde, hastalığın nüksü ile ilgili belirlenen periyotlarda kontrollerin yapılması oldukça önemlidir.

Mesane kanseri tedavisi sırasında, asıl olarak teşhis için kullanılan ve mesanenin iç kısmının tamamen kazınmasına yönelik, temizleme tam olarak yapılamazsa, hastada birden fazla tümör varsa, tümörlerin boyutu 2 cm üzerindeyse ve tekrarlanma ihtimali söz konusu ise hastaya, 8 haftada bir tüberküloz aşısı yapılır. Buna ek olarak, Mitomycin, Ebirubicin gibi kimyasallarla bölge yıkanarak, kalan tümör hücreleri yok edilmeye çalışılır. Bu şekilde mesane kanserinin tekrar nüks etmesi önlenmeye çalışılılır. Mesane duvarı üzerende derinleşen tümörler için TUR adı verilen operasyon tedavi sağlayamamaktadır. Bu nedenle de ışın tedavisinin hastalar üzerinde uygulanması gerekmektedir. Hastalara hangi aşamada kemoterapi, hangi aşamada ışın tedavi uygulanacağı, hastalığın seyrine göre değişim göstermektedir. Yani her hastaya her tedavi aynı süreçte ve aynı yoğunlukta uygulanacak diye bir kaide yoktur.

Mesane kanseri tedavisi için ileri aşamalarda uygulanan bir diğer yöntem ise radikal sistektomi yer alır. Radikal sistektomi yönteminde mesane ve lenf bezleri parçalanmadan tamamen çıkartılır. Operasyonun akabinde, hastanın barsaklarından parçalar alınarak yeni bir mesane yapılır. İdrar yolları bu yeni mesaneye bağlanarak, yeni mesana anüse, cilde ya da eski idrar kanalına yerleştirilir. Radikal sistektomi ameliyatları kadınlar ve erkeklerde farklılık gösterir. Bu uygulama genel olarak ileri evre mesane kanserlerinde ya da nüks etmiş kanser türlerinde tercih edilir. Hastalara ameliyat öncesi ya da sonrasında kemoterapi uygulaması yapılabilir. Mesane kanseri tedavisi sırasında başarı oranın yüksekliği, hastalığın erken tanı ve tedavisi ile doğrudan ilişkilidir. 50 yaşın üzerinde hastalarda yılda bir defa mutlaka periyodik kontrollerin yapılması gerekir. Bunun dışında aile öyküsü olan ve çeşitli (kanlı idrar başta olmak üzere) idrar yolu şikayetleri olan kişiler, mutlaka uzman bir ürolog tarafından muayene edilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir