Mesane kanseri tanısında hangi tetkikler uygulanır?

Mesane kanseri tanısında hangi tetkikler uygulanır? Mesane kanseri tanısı için, pek çok kanser türünde olduğu gibi öncelikle idrar tahlili ve kan tahlili uygulanır. Bu tahlillerde, kanser hastalarında ortaya çıkan sorunlu değerlerin olup olmadığı araştırılır. Fakat, mesane kanseri teşhisi için, idrar ve kan tahlili yeterli olmaz. Bunun için ayrıca, tümörü görüntüleme yöntemlerine başvurulur. İlk olarak tercih edilen yöntem ultrason yöntemidir. 1 cm üzerindeki tümörler bu yöntem ile görüntülenir. Fakat daha küçük tümörler için, ilaçlı film ya da tomografi tetkikleri uygulanır. Bunun yanı sıra, idrar torbasında kanserin varlığından emin olunması için farklı yöntemler de tercih edilebilir.

Tümör bazlı kanser türlerinde, tam teşhisin konulabilmesi için mutlaka biyopsi yapılması gerekir. Mesane kanserlerinde, idrar torbasına kamera yardımı ile ulaşarak görüntüleme yapılır. Bu görüntüleme esnasında, bölgeden doku örneği alınarak, incelemeye gönderilir. Genel olarak bu patoloji için, tümör tamamen kazınır. Bu teşhis yöntemi asıl olarak bir tedavi yöntemi olarak da uygulanır. Fakat kanser sadece mesane içerisinde olmayabilir. Mesanede gibi görülen kanserli hücreler böbreklerden de gelmiş olabilir. Bu yüzden mesane kanseri tanısı konulan tüm hastaların, böbrekleri de mutlaka incelenir.

Mesanede bulunan tümörlerin çoğunluğu kötü huyludur. Yine de hastaya gereksiz tedavi uygulanmaması için, patoloji sonucu beklenir. Gözle görülen bir tümöre rastlanmasa bile, tanı ve tedavi için patoloji incelemesi mutlaka yapılmaktadır. Daha önce tedavi edilmiş hastalarda hastalığın nüksetmiş olabileceği düşüncesi varsa yine bu yönteme başvurulmaktadır. Mesane kanseri tanısında hangi tetkikler uygulanır sorusunun yanıtı diğer kanser türleri için uygulanan tetkiklerle hemen hemen aynıdır. Daha önce kanser tedavisi görmüş hastalarda da nüks yaşanma ihtimaline karşı, belli periyotlarla aynı tetkikler uygulanabilir. Mesane kanseri tanısında uygulanan tetkikler kanser bulgusu olmadığı kesin olarak anlaşılana kadar devam edilir.

Robotik cerrahiyi Türkiye’ye getiren sağlık kurumu olan Özel Koru Hastanesi mesane kanseri tedavisinde önemli tedavilere imza atmaktadırlar. Üroloji alanında ülkemizde en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Hasan Biri de Özel Koru Hastanesi’de hizmet vermektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir