Mesane kanseri tedavisi

Mesane kanseri nedir, mesane kanseri tedavisi mümkün müdür? Mesane kanseri, kontrolsüz şekilde çoğalan mesane hücrelerinin, bölgede tutunarak kötü huylu tümörlere neden olmasıdır. Mesane bölgesinde bulunan tümörler genel olarak kötü huyludurlar. İyi huylu tümörler bu bölgede ender olarak görülür.

Mesane kanseri tedavisi her hastada değişim göstermektedir. Tedavi evreleri genel olarak belli periyotlarda gerçekleşiyor olmasına rağmen, her hasta için uygulanan prosedür hastalığın evresine ve hastanın genel durumuna göre değişim göstermektedir. Tümörün bulunduğu derinlik ve yayılıp yayılmadığı da tedavi sürecini etkilemektedir. Mesane tümörü olan hastalara transuretral tümör rezeksiyonu (TUR) yapılmaktadır. Müdahale sırasında, iç bölge tamamen temizlenilmeye çalışılır. Bölgeden alınan doku örnekleri de patolojiye gönderilerek, tümörün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu araştırılır. Mesane kanseri hızla yayılan ve sık nüks edebilen bir kanser türüdür. Bu sebeple hastalar sık ve düzenli periyotlarla kontrol edilmelidir.

Mesane kanseri teşhisi için kullanılan ve mesanenin iç kısmının temizlenmesi tekniği sırasında, temizleme tam olarak yapılamazsa, hastada birden fazla tümör mevcutsa, tümörlerin boyutu 2 cm üzerindeyse ve tekrarlanma ihtimali söz konusu ise hastaya, 8 haftada bir tüberküloz aşısı yapılır ve  Mitomycin, Ebirubicin gibi kimyasallarla yıkanarak temizlenemeyen tümör hücreleri yok edilmeye çalışılır. Bu şekilde mesane kanserinin tekrar nüks etmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Mesane duvarı üzerende derinleşen tümörler için TUR adı verilen operasyon tedavi sağlayamamaktadır. Bu nedenle de ışın tedavisinin hastalar üzerinde uygulanması gerekmektedir.

Mesane kanseri tedavisi için uygulanan diğer yöntemler arasında radikal sistektomi yer alır. Bu yöntemde mesane ve lenf bezleri parçalanmadan tamamen çıkartılır. Operasyonun akabinde, hastanın barsaklarından parçalar alınarak yeni bir mesane yapılır. İdrar yolları bu yeni mesaneye bağlanarak, yeni mesana anüse, cilde ya da eski idrar kanalına yerleştirilir. Radikal sistektomi ameliyatları kadınlar ve erkeklerde farklılık gösterir. Kadınlarda lenfler, mesane, yumurtalıklar, rahim ve vajinanın üst kısmı çıkartılabilirken, erkeklerde yine lenf ve mesaneye ek olara, prostat ve bazen de üretra çıkartılabilir. Bu yaklaşım genel olarak ileri evre mesane kanserlerinde uygulanır. Bu dönem içerisinde hastalara ameliyat öncesi ya da sonrasında kemoterapi uygulaması yapılabilir. Mesane kanseri tedavisi sırasında başarı oranın yüksekliği, hastalığın erken tanı ve tedavisi ile doğrudan ilişkilidir.

Ankara Koru Hastanesi tarafından robotik cerrahi ile yapılan üroloji tedavilerinde hasta memnuniyet seviye %99 seviyesine ulaşmıştır. Mesane kanseri tedavisi yöntemlerinde de bu teknikten yararlanılarak büyük başarılara imza atılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir