Mesane kanseri tedavisinin aşamaları nelerdir?

Mesane kanseri tedavi aşamaları, hastalığın evresine, yayılım olup olmadığına, yayılım varsa ne yönde olduğuna göre değişim gösterebilir. Radikal sistektomi, kemoterapi, radyoterapi diğer tedavi aşamaları arasında yer alır. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı, hastanın hastalığının her ayrıntısını gözlemleyen uzman doktorlar tarafından karar verilmektedir. Mesane kanseri tedavisinin aşamaları nelerdir? Mesane kanseri tedavisinin aşamaları, tanı konulması ile başlar.

Mesane kanseri hastaları genel olarak idrarlarından kan gelmesi şikayeti ile doktora başvururlar. İdrarda kan görülmesi, mesane kanseri için yeterli bir bulgu olmamakla birlikte, pek çok hastalığın da habercisi olabilir. Bu sebeple mutlaka uzman bir ürolog tarafından incelenmesi gerekir. Kan, idrar ve çeşitli görüntüleme metotları ile, tümörün varlığından emin olunur. Bu aşamlardan biri olan, endoskopik olarak mesanenin içinin görüntülenmesi sırasında, bölgenin tamamen kazınmasıdır. Endoskopik görüntüleme yönteminde amaç bölgenin tümörden tamamen arınmasına yöneliktir ancak; bölgeden alınan dokular patolojiye gönderilerek tümörün kötü huylu mu iyi huylu mu olduğu da araştırılır. Tetkik aynı zaman da tedavi aşamasının başlangıcıdır. Fakat, birden fazla tümör varsa, tümörler çok büyükse ve mesanenin diğer bölgelerine yayıldığı görüntülenmiş ise, tedavi için diğer aşamalara geçilmesi gerekir. Mesane içinde bulunan tümörler dışındaki tümörler, endoskopik yöntem ile temizlenememektedir. Bunun için daha kapsamlı görüntüleme yöntemleri tercih edilebilir (tomografi, ilaçlı filmler vb.). Mesane kanserlerinde basit tümör olarak adlandırılan tümörler, genel olarak mesane kaslarına kadar yayılmamış olan, sadece mesane içerisinde bulunan ufak yapılı tümörlerdir. Mesane bölgesinde bulunan tümörler genellikle kötü huyludur, mesane bölgesinde iyi huylu tümörlere ender olarak rastlanır. Bu sebeple mesane bölgesi tümörleri genel olarak kötü huyluymuş gibi yaklaşılar, tedavi için vakit kaybedilmez. Ancak herhangi bir müdahaleden önce, patoloji sonucu beklenir. Kanser vakalarında, hastalığın kesin olarak varlığından emin olmak tedavi için önemli bir ayrıntıdır.

Mesane kanserlerine pek çok faktör etken olmaktadır. En önemli sebepleri arasında ise, diğer tüm kansere neden olan etkenler gelir. Mesane kanserinde risk faktörleri başlıca; genetik, sigara kullanımı ve boya sanayinde kullanılan kimyasallar ile temas halinde olmaktır. Ailesinde mesane kanseri bulunan kişilerin bu hastalığa, diğer kişilere göre daha fazla yakalanma eğilimindedirler. Bu sebeple, risk grubu içerisinde yer alan hastalar, düzenli periyotlarla muayene olmalıdırlar. Bu muayeneler uzman ürologlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Yapılan araştırmalarda, sigara kullanımının akciğer kanseri ile doğrudan bağlantısı olduğunu saptamıştır. Sigaranın dolaylı olmadan, direkt olarak neden olduğu diğer bir kanser türü de mesane kanseri olarak araştırmalarda bulunmuştur. Bu riski arttırmamak için sigara kullanımından uzak durulmalıdır. Kullanım varsa, hastalığa yakalanmayı beklemeden bırakmak riski çok daha azaltacaktır. Boya sanayinde kullanılan kimyasalların da, mesane kanseri üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. Son olarak, tam kesin bir bulgu olmamasına rağmen, uzun yıllar tatlandırıcı kullanan hastaların da, mesane kanserine yakalandığına dair bulgular mevcuttur. Mesane kanseri çok sık nüks edebilen zorlu bir kanserdir. Hastalar, bu sebeple düzenli kontrollerini kesinlikle aksatmamalıdırlar. Mesane kanseri bazen de, böbrek kanserinin metastaz yapması sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden, mesane kanseri hastalarının mutlaka her kontrolde böbrekleri de incelenmelidir.

Ankara Koru Hastanesi üroloji alanında mesane kanseri tedavisinde de hastalarına hizmet veren bir sağlık kurumudur. Hastane bünyesinde üroloji başta olmak üzere, pek çok alanda robotik cerrahi teknolojisinden yararlanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir