Mesane tümöründe görüntüleme yöntemleri nelerdir?

Mesane kanseri tanısında, tümörün varlığının yanı sıra, büyüklüğü ve yerinin de saptanması oldukça önemlidir. Tedavi süreci ve tekniği bu bilgiler ışında yapılmaktadır. Mesane tümöründe görüntüleme yöntemleri nelerdir?

Sistoskopi: İnce ve uzun bir teleskop yardımı ile mesanenin iç kısmının görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Erkeklerde lokal anestezi ile yapılabilen işlem, kadınlarda genel anestezi ile gerçekleştirilir. Sistoskopi sırasında bölgeden biyopsi alınarak patoloji incelemesi gerçekleştirilir. Tümörün kötü mü, iyi huylu mu olduğu patoloji sonucunda belli olur.

İntravenöz Pyelografi: Kısa adı İVP olan yöntemde, özel bir kimyasal damardan verilerek,ı böbreklerden atılması sağlanır. Bu sayede böbrekler, üreter, idrar yolları ve mesanenin tamamı özel bir cihazla görüntülenir.

Bilgisayarlı Tomografi: İVP yönteminde olduğu gibi, damardan kimyasal bir sıvı verilir. Bu sayede tüm boşaltım sistemi görülebilir. Aynı zamanda kanserin yayılıp yayılmadığı da bu yöntemle saptanabilmektedir.

Ultrasonografi: Tanılama işinde an fazla kullanılan yöntemdir. Hastaya herhangi bir zorluk yaşatmayan bir görüntülem yöntemidir. Mesanedeki bulunan ve 1 santimin üzerindeki tümörler ultrason ile görüntülenebilir.

Akciğer Grafisi: Mesane kanserinin akciğere yayılıp yayılmadığının görüntülenmesi için kullanılır.  Mesane kanseri akciğere doğru yayılım eğilimindedir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme: Kısa adı MRI olan sistemin mesane kanserinin değerlendirilmesinde BT’ye hiçbir üstünlüğü bulunmamaktadır. BT ile paralel biçimde mesane kanseri hakkında bilgi verir. Hangisinin kullanılacağı doktor tercihidir.

Kemik Sintigrafisi: Kemiklerde metastaz olup olmadığı kemik sintigrafisi ile görüntülenir. .

Mesane tümöründe görüntüleme yöntemleri bu şekilde sıralanabilir. .

Tanı konulduktan sonra, mesane kanserinde ilk yaklaşım cerrahi ile tümörün tamamının tamamen temizlenmesine yöneliktir. Bu aşamada, son yıllarda en çok tercih edilen yöntem, robotik cerrahi sistemidir. Robotik cerrahi sistemi Ankara Özel Koru Hastanesi’nde uzun yıllardır hastalara uygulanmaktadır. Koru Hastanesi’nde üroloji ameliyatlarının tamamına yakını kapalı bir biçimde robotik cerrahi sistemli ile gerçekleştirilmektedir. Özel Koru Hastanesi bu sistemi Ankara’ya getiren ilk hastanedir. Üroloji alanında oldukça değerli bir isim olan Prof. Dr. Hasan Biri de Ankara Özel Koru Hastanesi kadrosunda yer alarak, hastalarına hizmet vermektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir