Mesane kanseri tanısında hangi tetkikler uygulanır?

Mesanede bulunan tümörlerin çoğunluğu kötü huyludur. Fakat, hastaya gereksiz tedavi uygulanmaması için, patoloji sonucu mutlaka beklenir. Gözle görülen bir tümöre rastlanmasa bile, tanı ve tedavi için patoloji incelemesi mutlaka yapılmaktadır. Mesane kanseri tanısında hangi tetkikler uygulanır sorusunun yanıtı diğer kanser türleri için uygulanan tetkiklerle hemen hemen aynıdır.

Daha önce kanser tedavisi görmüş hastalarda da nüks yaşanma ihtimaline karşı, belli periyotlarla aynı tetkikler uygulanabilir. Mesane kanseri tanısında uygulanan tetkikler kanser bulgusu olmadığı kesin olarak anlaşılana kadar devam edilir. Tüm vakalarda hastalık en ileri aşamadaymış gibi tetkikler yapılır. Bunun nedeni varsayımlar üzerinden giderek, hastalığın seyri ile ilgili ayrıntıyı kaçırmaktan çekinilmesidir.

Mesane kanseri tanısında hangi tetkikler uygulanır? Mesane kanseri tanısı için, diğer kanser türlerinde olduğu gibi öncelikle idrar tahlili ve kan tahlili uygulanır. Bu tahlillerde, kanser hastalarında ortaya çıkan değerler olup olmadığına bakılır. Fakat, mesane kanseri teşhisi için, idrar ve kan tahlili yeterli olmaz. Bunun için ayrıca, tümörü görüntüleme yöntemlerine başvurulur. İlk olarak tercih edilen yöntem ultrason yöntemidir. 1 cm üzerindeki tümörler bu yöntem ile görüntülenir. Daha küçük tümörler için, ilaçlı film ya da tomografi tetkikleri uygulanır. Bunun yanı sıra, idrar torbasında kanserin varlığından emin olunması için farklı yöntemler de tercih edilebilir. Kanser olmadığı kanısına kesin olarak varılana kadar çeşitli tetkikler yapılabilir.

Tümör kaynaklı kanserin teşhisinde mutlaka biyopsi yapılması gerekir. Mesane kanserlerinde, idrar torbasına kamera yardımı ile ulaşarak görüntüleme yapılır. Bu görüntüleme esnasında, bölgeden doku örneği alınarak, incelemeye gönderilir. Genel olarak bu patoloji için, tümör tamamen kazınır. Tanı için kullanılan bu yöntem, asıl olarak tedavi aşamasının da başlangıcı olarak kabul edilir, ancak; kanser sadece mesane içerisinde de olmayabilir. Mesanede gibi görülen kanserli hücreler böbreklerden de gelmiş olabilir. Bu yüzden mesane kanseri tanısı konulan tüm hastaların, böbrekleri de mutlaka incelenir.

Özel Koru Hastanesi mesane kanseri tedavisinde önemli tedavilere imza atan ve pek çok tedaviyi robotik cerrahi yardımı ile gerçekleştirmektedirler. Üroloji alanında ülkemizde en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Hasan Biri de Özel Koru Hastanesi’de hizmet vermektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir